Projectes

Restaurant Blau Envalira

En aquest projecte ens trobem amb un propietari enamorat de la seva professió, amb una àmplia experiència i molts anys regentant el seu propi restaurant. El repte per a ell era canviar de local a un de més gran i millor equipat, però volia mantenir l’essència que havia portat a l’èxit el BlauEnvalira tots aquests anys.

El nou local estava situat en un primer pis, amb l’accés principal a peu de carrer, de manera que necessitàvem captar l’atenció dels transeünts mitjançant un accés que convidés a entrar. La projecció de l’escala i el disseny de la il·luminació indicaven el camí cap al restaurant. Era vital que fos el més atractiu possible, ja que des de l’exterior no es veia res més: ni plats, ni comensals, ni si es tractava d’un local gran o petit.

Un cop a dalt, l’espai es distribueix en quatre àrees diferenciades: zona de bar, zona de barra, zona de restaurant i zona de copes; establint les connexions entre cadascuna d’elles, el servei, la privacitat, etc. I amb la intenció d’estimular l’ús paral·lel de totes elles.

Els materials de l’interior s’han triat per la seva màxima resistència a l’ús; tenint en compte que durant l’hivern, molts clients entren amb botes d’esquí, amb risc de relliscades i deteriorament del paviment. Tot i així la imatge havia de recordar-nos un refugi de muntanya i aportar calidesa a l’espai interior, per això l’elecció de la fusta, la pissarra i el cuir com a línia del projecte.

Amb especial cura a la il·luminació, volíem aconseguir una llum de sensació escènica: il·luminant materials, amb sostres foscos i passos poc il·luminats; aconseguint que el client no sàpiga molt bé d’on ve la claredat, però gaudint de la calidesa que li aporta. Treballant sempre amb temperatures de color molt baixes i sensació de poca llum i igualant tots els punts exactament amb els mateixos paràmetres, com si es tractés de llum natural.