Projectes

Despatx d’advocats Marta Armengol

Buscàvem claredat i transparència en aquest despatx d’advocats. Quan ens van encarregar el projecte van voler que el local pogués servir per a una o dues empreses que funcionessin de manera independent i tinguessin espais comuns a compartir. D’aquesta manera configurem la distribució; deixant dues àmplies sales perquè poguessin treballar en cada 1, 2 o 3 persones amb tots els serveis privats per a cada empresa. Com a espais comuns vam dissenyar una gran sala de reunions, amb instal·lacions per a projeccions, televisió, etc. i un gran arxiu compartimentat amb claus independents al llarg de tot el passadís. També es va planificar una zona de recepció o sala d’espera (que podria utilitzar-se, a més, com a zona d’administració i comptabilitat comuna). L’objectiu final era crear un espai flexible per a ser utilitzats per diferents autònoms o petites empreses en diferents situacions.

En triar els materials, es va plantejar als clients utilitzar envans de divisió mòbils d’oficina: aquest és un sistema dissenyat per permetre el seu muntatge, desmuntatge i reutilització en futures distribucions sense necessitat d’obra, també controla l’acústica dins dels locals, solucionant així la privacitat necessària així com utilitzar persianes entre vidres, i així graduar la llum natural o la privacitat entre sales.